Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie nie planuje w roku 2020 postępowań, w odniesieniu do których realizuje się obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i których dotyczy obowiązek sporządzania i publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.

Metadane

Data wytworzenia : 15.04.2020
Data publikacji : 15.04.2020
Data modyfikacji : 29.04.2020
Obowiązuje od : 15.04.2020
Obowiązuje do : 31.12.2032
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Wójcik Wydział Obsługi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry