Dyrektor

Anna Kulesza-Mincer

Przyjmuje interesantów w sprawach:
pracowniczych, skarg i wniosków oraz innych z zakresu działalności Okregowego Urzędu Miar w Warszawie

w każdy wtorek w godzinach:   14.00 - 16.30
po uprzednim telefonicznym (22 581 91 31) lub elektronicznym zgłoszeniu (oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl)

Skargi i wnioski przyjmuje sekretariat Dyrektora
pok. 11

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:   8.00 - 15.00

 

Metadane

Data publikacji : 13.05.2010
Data modyfikacji : 16.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry