Oświadczenie kandydata na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej

Wzory dokumentów:

Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie z siedzibą przy ul. Elektoralnej 4/6, 00-139 Warszawa, jako administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

 

Metadane

Data publikacji : 03.02.2021
Data modyfikacji : 27.04.2023
Obowiązuje od : 03.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry