System Zarządzania

System zarządzania

 

Zespół Laboratoriów Wzorcujących tworzą w zakresie wzorcowań Wydziały Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie: Wydział Masy i Siły, Wydział Termodynamiki i Fizykochemii, Wydział Elektryczny i Elektroniki oraz Urzędy Miar zlokalizowane w Warszawie, Zamościu, Siedlcach, Ostrołęce, Białymstoku, Płocku, Lublinie i Radomiu, zwane laboratoriami wzorcującymi.

Naczelnicy Wydziałów oraz Obwodowych Urzędów Miar pełnią funkcje kierowników laboratoriów wzorcujących. Funkcjonowanie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW) nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie.
W ZLW wdrożony został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dyrektora ds. jakości oraz pełnomocników ds. jakości właściwych laboratoriów wzorcujących.

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.10.2015
Data modyfikacji : 05.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kozłowski
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kozłowski
do góry