System Zarządzania

System zarządzania

 

Zespół Laboratoriów Wzorcujących tworzą w zakresie wzorcowań komórki organizacyjne Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie: Wydział Usług Metrologicznych, w tym Laboratorium Masy i Długości, Laboratorium Chemii i Termometrii, Laboratorium Elektryczności i Czasu oraz wydziały zamiejscowe zlokalizowane w Broniszach, Zamościu, Siedlcach, Płocku, Lublinie i Radomiu, zwane laboratoriami wzorcującymi.

Przełożeni komórek organizacyjnych urzędu pełnią funkcję kierowników laboratoriów wzorcujących. Funkcjonowanie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW) nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie.
W ZLW wdrożony został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dyrektora ds. jakości oraz pełnomocników ds. jakości właściwych laboratoriów wzorcujących.

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.10.2015
Data modyfikacji : 12.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry