Zamówienia publiczne POWYŻEJ 130 000 zł

2021 - Zakup i dostawa licencji Microsoft Office 2021 lub równoważnych o parametrach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (Nr postępowania: RAG.26.6.2021)

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

miniPortal (uzp.gov.pl)

 

 

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 22.11.2021
Data publikacji : 22.11.2021
Data modyfikacji : 09.01.2024
Obowiązuje od : 22.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Wójcik Wydział Obsługi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry