Zamówienia publiczne PONIŻEJ 130 000 zł

2021 - Postępowanie dot. remontu dwóch pomieszczeń w budynku Wydziału Zamiejscowego w Lublinie

W niniejszym postępowaniu wpłynęła oferta tylko od jednego wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

Metadane

Data wytworzenia : 19.10.2021
Data publikacji : 19.10.2021
Data modyfikacji : 09.01.2024
Obowiązuje od : 19.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Wójcik Wydział Obsługi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry