Zamówienia publiczne PONIŻEJ 130 000 zł

2022 - Postępowanie dot. sprzedaży energii elektrycznej

Niniejsze postępowanie z uwagi na to, że cena oferty najniższej przekroczyła kwotę jaką urząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zamknięto bez wyboru Wykonawcy.

Metadane

Data wytworzenia : 28.02.2022
Data publikacji : 28.02.2022
Data modyfikacji : 09.01.2024
Obowiązuje od : 28.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Wójcik Wydział Obsługi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Wójcik
do góry