Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

Zbędne i zużyte składniki majątku do przekazania lub sprzedaży

  1. Z wnioskami o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego mogą występować państwowe jednostki budżetowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Z wnioskami o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego mogą występować podmioty, o których mowa w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 2323 z późn. zm).
  3. Oferty kupna składników rzeczowych majątku ruchomego mogą składać wszystkie zainteresowane osoby fizyczne lub prawne, zgodnie z informacją zawartą w „Ogłoszeniu sprzedaży”.

Metadane

Data publikacji : 02.07.2024
Data modyfikacji : 02.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kacper Biegała
Osoba modyfikująca informację:
Kacper Biegała
do góry